Vad är WordPress?

WordPress är ett verktyg för att bygga hemsidor. WordPress är ett CMS (Content Management System). På svenska betyder CMS ett innehållshanteringssystem. WordPress hjälper dig som användare att dela innehåll med hjälp av Internet i form av en hemsida med bilder, texter och även videos.

I WordPress finns ett användarvänligt gränssnitt så att du som användare kan enkelt kan ändra på utseende och innehåll.

Vi har inte hunnit skriva någon egen WordPress guide men rekommenderar följande länkar för dig som vill lära dig mer:

Tutorials från WordPress.com: https://wordpress.com/learn/

Tutorials från tutorialspoint.com: https://www.tutorialspoint.com/wordpress/

En guide om innehålls-block i WordPress: https://wordpress.com/sv/support/category/innehall-och-media/

WP-Beginner (Youtube-guide på engelska)